Lubryka LYRA

Lubryka LYRA w osłonce papierowej
Lubryka LYRA bez osłonki papierowej
Lubryka LYRA grafitowa
Lubryka LYRA luminescencyjna czerwona
Oprawka automatyczna LYRA
Kreda woskowa LYRA
Kreda steatytowa LYRA
Kreda spawalnicza LYRA